Familjen Wallenberg har verkat i företagsamhetens tjänst sedan 1856 och stött svensk forskning sedan 1917. På denna sida försöker vi ge en sammanfattande bild av familjens engagemang och värderingar.

Ända sedan André Oscar Wallenberg för 160 år sedan grundade Stockholms Enskilda Bank (idag SEB), har familjen Wallenberg långsiktigt och engagerat arbetat i företagsamhetens och forskningens tjänst i Sverige och internationellt. Idag leds familjens engagemang av familjemedlemmar ur femte generationen. I det som i dagligt tal benämns Wallenbergsfären inbegrips ett tiotal allmännyttiga stiftelser – Wallenbergstiftelserna, investmentbolagen Investor och FAM samt deras respektive innehav.

Till innehaven räknas några av Skandinaviens största och viktigaste bolag såsom ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, EQT, Höganäs, Mölnlycke Health Care, Nasdaq, Saab AB, SAS, SEB, SKF, Stora Enso och Wärtsilä. Ägandet i bolagen ligger framförallt hos Investor och FAM där Wallenbergstiftelserna är majoritetsägare respektive helägare.  

Avsändare till denna webbplats är inget företag, organisation eller annan juridisk enhet. Texterna är en fristående beskrivning av engagemang som har familjen Wallenberg som gemensam nämnare. Här är några länkar till relaterade webbplatser: WallenbergstiftelsernaWallenberg Foundations ABFAM AB, Investor AB och Patricia Industries. Söker du information om Raoul Wallenberg gå till: Raoul Wallenberg Academy

Verksamhetsöversikt

Verksamheter: Wallenbergstiftelserna, Investor och FAM

Familjens engagemang är i huvudsak kopplade till Wallenbergstiftelserna, Investor, FAM och de därtill knutna innehaven som beskrivs nedan. SEB, som grundades 1856 av A.O. Wallenberg, har fortsatt en central roll i familjens engagemang.

Vägledande principer

Familjens engagemang genomsyras av en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under de senaste 160 åren. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som är bäst för varje enskild verksamhet. 

Styrelsearbetet i fokus

Engagemanget utgår ifrån den svenska ägarstyrningsmodellen som innebär att styrelsen och inte minst styrelsens ordförande utses av ägarna och har en betydande roll i att säkerställa rätt långsiktig strategi och rätt ledning. Ett antal nyckelprinciper ligger till grund för familjens engagemang i styrelsearbetet. 

Ägarförhållanden

Nedanstående översikt visar engagemangen och dess ägarstruktur.

Historik

Fem generationer i företagsamhetens tjänst

Under hela den svenska moderna historien har familjen Wallenberg varit verksam inom finansiering, företagande, industri, service och välgörenhet samt verkat för globalisering. Det började med André Oscar Wallenberg (1816-1886) som i trettioårsåldern tog avsked från sin karriär som sjöofficer för att engagera sig i det nya företagande som han sett växa fram utomlands...

Släktträd

I 160 år har en eller flera personer från fem generationer av familjen Wallenberg varit engagerade i verksamheter knutna till familjen. Här ett utdrag ur Investors Jubileumsbok om åtta familjemedlemmar och deras gärningar.

Familjeföreträdare

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg är ordförande i Investor, vice ordförande i FAM och Patricia Industries samt ledamot i ett antal Wallenbergstiftelser. Därutöver är han engagerad inom telekom samt elkraft- och automationsteknik som vice ordförande i Ericsson och ABB. Jacob har en MBA från Wharton Business School på University of Pennsylvania. 

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg är ordförande i FAM och Patricia Industries samt vice ordförande i Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Därutöver är han engagerad inom bland annat bank och finans, försvarsindustrin och läkemedelsindustrin som ordförande i SEB och Saab AB, och som ledamot i AstraZeneca. Marcus har en Bachelor of Science in Foreign Service från Georgetown University.

Peter Wallenberg Jr

Peter Wallenberg Jr är ordförande i Wallenberg Foundations AB, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Därutöver är han engagerad inom bland annat verkstadsindustrin, private-equity och hotellbranschen som ledamot i Atlas Copco, Scania och EQT Holdings AB samt ordförande för Grand Hôtel Stockholm. Peter Jr har en BSBA i Hotel Administration från University of Denver.

sjätte generationen

Under ledning av Peter Wallenberg Jr och Celia Pilkington ligger det långsiktiga arbetet med att de cirka 30 familjemedlemmarna i den sjätte generationen ges rätt förutsättningar och inspiration att lära sig mer om verksamheterna, värderingarna och familjens historia. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för nästa generation att ta stafettpinnen vidare över tid har hög prioritet från familjens sida.

Andrea Gandet

Andrea Gandet är styrelseledamot i Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Hon har studerat Hotel Administration på Ecole hôtelière de Lausanne.

Caroline Ankarcrona

Caroline Ankarcrona är styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Därutöver leder hon projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Caroline har en Jur Kand från Lunds universitet.

Mariana Risberg

Mariana Risberg är styrelseledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Hon är civilekonom från Stockholms universitet.

Peter Wallenberg

Peter Wallenberg (1926-2015) gick bort den 19:e januari 2015. Han var vid sin bortgång hedersordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt i Investor och Atlas Copco.

Böcker

Ett urval böcker skrivna om medlemmar i familjen Wallenberg varav några av dem finansierats till del eller helt av Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande. Totalt omfattar Stiftelsens arkivmaterial cirka 2 000 löpmeter dokument, varav merparten härrör från Stockholms Enskilda Bank (1856-1971).

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 100 år

Läs mer

Fagerfjäll, Ronald. Investor 100 år

Läs mer

Den förlorade sonens återkomst: Peter Wallenberg 1926-2015

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer