Korruption leder till sämre hälsa

I några av världens länder minskar korruptionen, men i många andra länder går utvecklingen åt fel håll.

Nya möjligheter med en globaliserad ekonomi

En ökad integration med omvärlden innebär hot men framför allt möjligheter, visar forskning vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, i Stockholm.