Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen utlyser i huvudsak anslag inom tre kategorier: forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, individuellt stöd till framstående forskare samt Stiftelsens stipendieprogram.

Anslag beviljas företrädesvis inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Anslagen riktar sig till universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Ansökningar till Stiftelsen ska vara prioriterade av rektor (eller den som rektor utser i sitt ställe) vid det lärosäte där huvudsökande har sin anställning. För övriga institutioner gäller verksamhetsansvarig.

Vem kan ansöka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning, de vetenskapliga akademierna.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. Bidrag beviljas inte heller för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendie-/forskarprogram.