Utlysningar

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten skall vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 3 mars. Sista ansökningsdag är den 1 april, fram till klockan 23.59.
Riktlinjer projektanslag

Wallenberg Clinical Fellows

Forskartjänster till kliniskt verksamma läkare.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse utlyser ett forskarprogram som syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare anställda vid svenskt sjukhus eller inom den svenska primärvården.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag är den 1 juni. fram till klockan 23.59​.
Riktlinjer Wallenberg Clinical Fellows