Wallenberg Clinical Fellows 2018

Sandra Lindstedt antagen till Wallenberg Clinical Fellows

Wallenberg Clinical Fellows syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning samt att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet är treårigt och vänder sig i första hand till yngre läkare.

2018 års Clinical Fellow

Sandra Lindstedt, docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, thoraxkirurgi, Lunds universitet.
Projekt: Non-invasive monitoring and detection of lung transplant rejection status in exhaled breath particles

Idag är biopsi, provtagning av vävnad, det regelmässiga sättet för att upptäcka eventuell avstötning vid lungtransplantation, men metoden har begränsad tillförlitlighet. 
Sandra Lindstedt får medel via Wallenberg Clinical Fellows-programmet för sitt forskningsprojekt som syftar till att optimera en ny icke-invasiv teknik baseras på analys av protein-partiklari utandningsluften, som ska användas för att upptäcka tidig avstötning av transplantatet. Tidigt insatt behandling är av väsentlig betydelse för patienternas chans till bevarad lungfunktion och överlevnad.