Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stödjer samhällsvetenskaperna

Tekn. dr Marcus Wallenberg grundade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963 i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag.

Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om närmare 2,6 miljarder kronor. 

Samhällsvetenskaper

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Genom forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows beviljas anslag även till klinisk medicin.

Utbildning för ökad integration

Vetenskapliga akademier, lärosäten och andra etablerade icke vinstdrivande organisationer har möjlighet att söka anslag inom området utbildning för ökad integration. Projekten ska vara av nationell karaktär och ha ett tydligt fokus på direkta aktiviteter för att öka utbildning och integration in i det svenska samhället.

Anslagspolicy

I enlighet med den av Stiftelsens styrelse antagna anslagspolicy kan universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner erhålla anslag inom i huvudsak två huvudkategorier; forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential samt individuellt stöd till framstående forskare.

Utvärdering

Stiftelsen tillämpar ett omfattande peer review förfarande.