Stiftelsens grundande

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsens grundande

Tekn. dr Marcus Wallenberg bildade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963 i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag.

Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag med 2,4 miljarder kronor.

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg (1899–1982) var bank- och industriman. Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm anställdes han i Stockholms Enskilda Bank 1925, utnämndes till vice VD 1927 och efterträdde brodern Jacob Wallenberg som VD 1946.

När Marcus Wallenberg sedan lämnade över ledningen för banken till sonen Marc Wallenberg 1958, engagerade han sig än mer i sfärens industriföretag. Som ordförande i bankens styrelse var han den drivande kraften bakom bildandet av Skandinaviska Enskilda Banken 1972.