Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens ledamöter

Peter Wallenberg Jr

Ordförande
 

Håkan Mogren

 Ledamot

Jacob Wallenberg

Ledamot

Marcus Wallenberg

Vice ordförande
 

Mariana Risberg

Ledamot

Ingrid Sundström

Ledamot och vice verkställande ledamot

Göran Sandberg

Verkställande ledamot
 

Stéphanie Gandet
Suppleant