Arkivet

De arkiv som Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande vårdar är: Stockholms Enskilda Bank under hela dess verksamma period (1856-1971), delar av vissa stiftelser, till exempel Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Investor inklusive närstående bolag.

Familjemedlemmar i bankens ledning

Dessutom förvarar Stiftelsen arkiv avseende vissa av familjens medlemmar, de som medverkat i bankens verkställande ledning och/eller styrelse: André Oscar Wallenberg, Jacob Agathon Wallenberg, Knut Agathon Wallenberg, Gustaf Oscar Wallenberg, Marcus Wallenberg sr, Oscar Wallenberg, Axel Wallenberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Marc Wallenberg jr och Peter Wallenberg.

Stiftelsen förvarar inga arkiv beträffande Raoul Wallenberg.

Omfattande arkiv

Totalt omfattar Stiftelsens arkivmaterial cirka 2.000 löpmeter dokument, varav merparten härrör från Stockholms Enskilda Bank. Dessutom finns ett omfattande digitalt material avseende Investor samt bildarkiv.

En beskrivning av arkivet