Skriftserie: Banking & Enterprise

Skriftserie: Banking & Enterprise

Från 1998 utger Stiftelsen en skriftserie kallad Banking & Enterprise. Syftet med denna är att för en bredare publik presentera enskilda forskningsresultat, som till väsentliga delar bygger på de arkiv Stiftelsen vårdar. Huvudspråket är engelska.

Följande utgåvor i serien är tillgängliga:

Banking & Enterprise No. 1, 1998
Ulf Olsson
Stockholms Enskilda Bank and the Bosch Group, 1939-1950

Banking & Enterprise No. 2, 1999
Gert Nylander
German Resistance Movement and England. Carl Goerdeler and the Wallenberg Brothers 

Banking & Enterprise No. 3, 2000
Gert Nylander & Anders Perlinge
Raoul Wallenberg in Documents 

Banking & Enterprise No. 4, 2009
Ebba Wachtmeister
En man före sin tid. Doktor Charles Emil Hagdahl
A Man Ahead of his Time. Doctor Charles Emil Hagdahl

Banking & Enterprise No. 5, 2011
Kajsa Holmberg & Maria Stanfors
Setting a Trend. Feminisation of the Commercial Bank Sector in Sweden, 1864-1975.

Skriftserie Banking & Enterprise (ISSN 1403-2198)