Historik Investor

Historik Investor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande förvaltar handlingar som härrör från investmentbolaget Investor AB:s verksamhet från starten 1916 fram till dags dato, med en tioårig fördröjning. Arkiv från personer som varit verksamma i företagsledningen samt handlingar från dotter- och intressebolag förvaltas också. Ett stort digitaliseringsprojekt avseende Investors arkiv avslutades 2012 och ca 4,5 miljoner digitala filer finns arkiverade.

I den svenska sammanfattningen av Aktivt ägande. Investor under växlande konjunkturer, skriven av professor Håkan Lindgren 1994, ges glimtar ur bolagets historia.

Till Aktivt ägande

Investor 100 år

Under 2016 fyller Investor 100 år. Sedan familjen Wallenberg grundade bolaget 1916 är Investor en aktiv och långsiktig ägare av högkvalitativa företag, som ständigt arbetar för att göra dem ”best-in-class”.

Läs mer om jubileumsfirandet

Jubileumsboken Investor 100 av Ronald Fagerfjäll kan beställas på samma hemsida.