Historik Stockholms Enskilda Bank

De arkiv som Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande förvaltar består främst av handlingar som härrör från Stockholms Enskilda Banks verksamhet från starten 1856 fram till 1971, samt från de medlemmar ur familjen Wallenberg som varit verksamma i bankledningen. 

I skriften Stockholms Enskilda Banks historia 1856-1971 ges glimtar ur bankens historia. Författare till skriften är professor Ulf Olsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stockholms Enskilda Banks historia 1856-1971