Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Till Stiftelsen finns  ett vetenskapligt råd knutet. Rådet lämnar med iakttagande av de riktlinjer som styrelsen fastställt rekommendationer till styrelsen i samband med ansökningar om tillgång till stiftelsens arkivmaterial.

Rådet består av:

Professor Susanna Fellman
Avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Professor emeritus Håkan Lindgren
Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF), Handelshögskolan i Stockholm

Professor emeritus Ulf Olsson
Avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet