Omistliga konstverk hotas av brister i lagen

Tusentals värdefulla konstverk har beställts genom åren av stat, landsting och kommuner. Det är ett rikt kulturarv men det saknas effektiva lagskydd och ekonomiska bevarandeplaner, visar ny forskning.

Villatomten gömde medeltida tegelugn

Arkeologer har funnit en välbevarad medeltida tegelugn i Boo på Värmdö i Stockholms innerskärgård. Sådana fynd är ovanliga i Sverige.

Vadstena en tummelplats för medeltidens maktelit

Konstvetaren Mia Åkestam, Stockholms universitet, kartlägger ett unikt kulturarv med kopplingar till kungligheter och den Heliga Birgitta.