Villatomten gömde medeltida tegelugn

Arkeologer har funnit en välbevarad medeltida tegelugn i Boo på Värmdö i Stockholms innerskärgård. Sådana fynd är ovanliga i Sverige.

Vadstena en tummelplats för medeltidens maktelit

Konstvetaren Mia Åkestam, Stockholms universitet, kartlägger ett unikt kulturarv med kopplingar till kungligheter och den Heliga Birgitta.

Omistliga konstverk hotas av brister i lagen

Tusentals värdefulla konstverk har beställts genom åren av stat, landsting och kommuner. Det är ett rikt kulturarv men det saknas effektiva lagskydd och ekonomiska bevarandeplaner, visar ny forskning.