Anslagspolicy

Anslagspolicy

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom arkeologi samt konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Tre anslagskategorier

Forskningsanslagen är uppdelade i tre kategorier; doktorandtjänster, vetenskapliga projekt av större storlek samt vetenskapliga projekt av mindre storlek.

Bidrag kan även ges för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering. Bidrag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster.

Bidrag beviljas inte för teknisk utrustning som till exempel dator, programvara eller kamera, inte heller beviljas bidrag för täckande av ospecificerade indirekta kostnader.

Vetenskapsmannaråd

Ansökningarna sakkunniggranskas av ett Vetenskapsmannaråd bestående av experter inom konstvetenskap och arkeologi.