Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Berit Wallenbergs Stiftelse främjar forskning inom arkeologi och konstvetenskap företrädesvis till och med 1800-talets slut och i första hand till forskning som berör svenskt och nordiskt material. Stiftelsen delar årligen ut cirka 10 miljoner kronor.

Stiftelsen utlyser anslag inom tre kategorier; doktorandtjänster, vetenskapliga projekt av större storlek samt vetenskapliga projekt av mindre storlek.

Berit Wallenbergs Stiftelse använder ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Mer information om anslagen finns under respektive anslagsrubrik

Berit Wallenbergs doktorandtjänster
Vetenskapliga projekt av större storlek
Vetenskapliga projekt av mindre storlek