Utlysningar

Utlysningar

Berit Wallenbergs doktorandtjänster

Stiftelsen utlyser finansiering av doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid svenska universitet.

Behörig att söka är den som är antagen till forskarutbildning eller har ansökt om forskarutbildning vid svenskt universitet.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni.

Riktlinjer doktorandtjänster

Vetenskapliga projekt av större storlek

Berit Wallenbergs Stiftelse utlyser finansiering av större vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap och med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Med vetenskapliga projekt av större storlek avses en projektbudget på upp till 2 miljoner kronor. Behörig att söka är svenska lärosäten och andra institutioner vilka bedriver vetenskaplig forskning. Huvudsökande ska vara disputerad inom arkeologi, konstvetenskap eller annat kulturhistoriskt ämne.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni.

Riktlinjer vetenskapliga projekt av större storlek

Vetenskapliga projekt av mindre storlek

Berit Wallenbergs Stiftelse utlyser anslag för mindre vetenskapliga projekt inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Bidrag kan ges för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering. Behörig att söka forskningsbidrag är företrädesvis enskilda forskare knutna till en institution som bedriver vetenskaplig forskning och svenska vetenskapliga forskningsinstitutioner (lärosäten/museer). Huvudsökande ska ha hög vetenskaplig kompetens inom sitt forskningsfält, visad genom högre akademisk examen eller på annat sätt och ska i ansökan visa projektets vetenskapliga betydelse.

Doktorander är behöriga att söka bidrag för forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering av doktorsavhandling.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni.

Riktlinjer vetenskapliga projekt av mindre storlek