Beviljade anslag 2017

Berit Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2017

Under 2017 har Stiftelsen beviljat anslag till totalt 26 projekt inom arkeologi och konsthistoria samt en doktorandtjänst.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 3 100  anslag delats ut till ett belopp om drygt 180 miljoner kronor.