Beviljade anslag 2018

Berit Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2018

Under 2018 har Stiftelsen beviljat anslag till totalt 42 projekt inom arkeologi och konsthistoria varav två större anslag samt två doktorandtjänster.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 3 150  anslag delats ut till ett belopp om drygt 188 miljoner kronor.