Doktorandtjänster 2017

Stiftelsen utlyser doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet.

Följande beviljades anslag under 2017:

Lars Nylander, Göteborgs universitet
Måleri i gård och kyrka. En studie av förutsättningar, marknader och arenor i Hälsingland 1760-1800