Doktorandtjänster 2018

Stiftelsen utlyser doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet.

Följande beviljades anslag under 2018:

Kerstin Lind, Linköpings universitet 
Projektet: Textila konstmöten – Konstslöjdanstalten i Lund

Anders Bornfalk Back, Uppsala universitet              
Projektet: StainawarijaR. De befästa höjdbosättningarna i ett långtidsperspektiv, ca 300-600 e.Kr.