Projektanslag 2017

Umeå universitet, Eva-Lena Bergström
Nationalmuseum i offentlighetens ljus. Framväxten av en utställningspraktik 1866-1966

Niclas Björck
Kustbyar – kosmologi och socialt rum, En studie av boende, boplatsorganisation och samhälle under yngre stenålder

Uppsala universitet, Irina Brändén
Avhandling: S Nikolaus vitaikoner – att skildra ett helgons liv i bild

Cecilia Candréus
Textila hantverkare runt Östersjön under svensk stormaktstid – rörlighet, konflikt och samarbete

Tom Carlsson
Stenålder: forskning, fynd och platser

Arkeologi & Kulturlandskap, Michael Dahlin
Marströmmen - Litiska råvaror och rituella möten under mesolitikum

Uppsala universitet, Jan-Henrik Fallgren
Skedemosse - the ritual landscape and early medieval horse-races in Scandinavia and beyond

Stockholms universitet, Sara Gummesson
Mesolithic Bone Studies

Ingrid Gustin
Myntskatten från Öppenskär i ett regionalt och internationellt perspektiv

Anna Henningsson
Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland och Skåne – en jämförande undersökning av material och tillverkningssätt   

Dan Karlholm
Ulrik Samuelson - Sättarens anmärkning. Texter om konsten och konstlivet 1962-2002

Linköpings universitet, Johan Knutsson
Teknik och form. Material, konstruktion och tillverkning genom möbelhistorien

Uppsala universitet, Merit Laine
Den bästa av världar – Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas hovkultur och visuella strategier 1743-1777

Uppsala universitet, Annika Larsson
Silk, Silk, Silk - and more Silk. Who were they?

Ylva Nilsson
Medeltida hantverk i Skara - analys av massmaterial

Kungliga Husgerådskammaren, Margareta Nisser-Dalman
Gustav III:s divansförmak på Kungliga Slottet

Anders G. Nord
Analys av medeltida muralmålningar i Hackås kyrka, Jämtland

Stockholms universitet, Elin Norström
Phytoliths in dental calculus from Mesolithic human remains from Motala, Sweden – a potential recorder of paleodiet

Karin Ojala
Skelettgravskicket under yngre bronsåldern i Mälardalen

Nationalmuseum, Magnus Olausson
Carl Gustaf Tessin som konstsamlare

Göteborgs universitet, Anneli Palmsköld
Hälsinglands inredningskultur

Marte Spangen
"Sacralisation of traps - the complex creation of «Sámi circular offering sites"

Svetlana Svensson
Mötet mellan Öst och Väst. Gotländska glasmålningar från 1200-talet

Arkeologerna Statens historiska museer, Göran Tagesson
Hus och hushåll i det tidigmoderna Sverige 1600-1850

Kulturlandskapet, Andreas Toreld
Fyndplats Hjälpesten. En tvärvetenskaplig studie av välbevarade bronsåldersfynd från ett bohuslänskt vattendrag