Projektanslag 2018

Elin Ahlin Sundman 
Projektet: Dominikankonventet i Västerås – dateringar av gravar

Caroline Ahlström Arcini
Projektet: Strontium avslöjar Leprans tidiga spridning i Sverige

Upplandsmuseet, Herman Bengtsson
Projektet: Sankt Göransgruppen i Storkyrkan i Stockholm. Rekonstruktion, funktion, placering och verkstadssammanhang

Uppsala universitet, Carolina Brown Ahlund
Projektet: Det moderna vardagslivets födelse. Porträtt, mode och komfort i 1700-talets svenska herrgårdskultur

Tom Carlsson
Projektet: Stenålder: forskning, fynd och platser

Stockholms universitet, Fredrik Fahlander              
Projektet: Horisontell stratigrafi på hällristning Boglösa 307:9 i Rickeby utanför Enköping, Uppland

Stockholms universitet, Olle Ferm
Projektet: Nådendals kloster

Svante Fischer
Projektet: The Stiernstedt Solidus Collection

Stiftelsen Jönköpings läns museum, Anders Franzén 
Projektet: Vice hovrättspresident Gustaf Mauritz Posse och Rosenlunds herrgård i Jönköping

Christina Fredengren
Projektet: Vattenhästar - en arkeologisk studie

Tulla Grünberger
Projektet: Kungliga klockor - en resa i tid på de kungliga slotten

Christoffer Hagberg

Ann-Marie Hansson         
Projektet: Växterna i det Gamla Stockholm: fossila frön, frukter och pollen berätter

Anna Henningsson
Projektet: Medeltida muralmåleriteknik på kyrkvinden i Torpa kyrka, Västmanland

Ann-Mari Hållans Stenholm                 
Projektet: Mellan minne och glömska. Kyrkoruinernas uppkomst och förändring i tre städer under tidigmodern tid

Leif Häggström
Projektet: Gravar, ritualer och människor i Halländsk förhistoria

Leif Jonsson
Projektet: Bok Göran Lindahl, arkitekturhistoriker, samhällsdebattör, lärare och forskare

Stockholms universitet, Charlotta Krispinsson       
Projektet: Av Elbfas verkstad: Målade kopior och replikor i Sverige ca 1630-1670

Lunds universitet, Mikael Larsson       
Projektet: Öl, spannmål och kryddor: den vegetabiliska konsumtionen i det förhistoriska Uppåkra

Stockholms universitet, Elin Manker  
Projektet: Historicismen som estetisk strategi – designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890

Julia Mattes
Projektet: Legendary Viking Women. An Art Historical Study of Shieldmaiden- and Valkyrie-Images from Romantic Nationalism and the Viking Age

Hanna Menander
Projektet: Den leende kvinnan och den grubblande mannen

Uppsala universitet, Rebecka Millhagen Adelswärd                     
Publicering av avhandlingen "Stockholms slott 1880–2000: Monument, minne, manifestation

Kristoffer Neville
Projektet: The Art and Culture of Scandinavian Central Europe, 1550-1720

Uppsala universitet, Karin Ojala
Projektet: Bronsålderskust i norr – kontakter mellan Mellansverige och norra Sverige under bronsålder och tidig järnålder

Lunds universitet, Påvel Nicklasson    
Projektet: Ida Nilsson: Sven Nilssons skugga

Göteborgs universitet, Andrine Nilsen                      
Projektet: Wood, people and society; social dimensions on urban environments

Anders G. Nord
Projektet: Analys av färgspår på bildstenar

Erik Persson                     
Projektet: Herman Chytræus och den skånska fornminnesforskningen

Stockholms universitet, Linda Qviström                  
Projektet: Rum utan utsikt - fönster och ljus i medeltida byggnader

Stockholms universitet, Carina Rech   
Projektet: Artists in the Making. Nordic Women Painters' Self - Fashioning in the late nineteenth century

Stefanie Schuldt
Projektet: Arkitekten Göran Josuæ Adelcrantz och förmedlingen av kunskap inom byggnadsyrket i första hälften av 1700-talet

Marte Spangen                 
Projektet: Roads of the North

Lars Göran Spång
Projektet: Moose and territoriality. Stone Age hunter-gatherers in Lapland, Sweden

Elisabet Stavenow-Hidemark               
Projektet: Elsa Gullberg - textil pionjär

Stockholms universitet, Bettina Stolle
Projektet: Hästar på Helgö: nya perspektiv på hästens betydelse under järnåldern

Eva Svensson                    
Projektet: Hugget i sten! En geoarkeologisk pilotstudie av medeltidens vardagliga föremål av sten

Arkeologerna Statens historiska museer, Göran Tagesson          
Projektet: Hus och hushåll i tidigmoderna städer 1600-1850

Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift, Göran Ulväng             
Projektet: Bebyggelsehistorisk tidskrift

Stockholms universitet, Torun Zachrisson               
Projektet: Tidens landskap