Berit Wallenbergs Stiftelse

Berit Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen grundades i november 1955 genom en donation om 406 000 kronor från fil.lic. Berit Wallenberg.

Arkeolog och konsthistoriker

Berit Wallenberg (1902-1995) var arkeolog, konsthistoriker och fotograf.
Som forskare såg Berit Wallenberg behovet av bidrag till forskning inte bara på universitet utan även på museer och andra vetenskapliga institutioner. Hon var även angelägen om att stödja den enskilda forskaren.

Berit Wallenberg var dotter till Oscar Wallenberg (1872–1939) och Beatrice Keiller.

Anslagspolicy

Stiftelsen främjar forskning inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som rör svenskt och nordiskt material.

Drygt 188 miljoner kronor

Stiftelsen beviljade under 2018 anslag till 42 projek, varav två större samt två doktorandtjänster. Sedan Stiftelsens grundande har  3 150 anslag delats ut till ett belopp om drygt 188 miljoner kronor.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja konst- och kulturhistorisk vetenskaplig forskning samt därtill hörande undervisning.