Anslagspolicy

Anslagspolicy

Stiftelsen beviljar stipendier för teoretiska eller praktiska utlandsstudier. Studierna ska vara inriktade mot entreprenörskap och affärsmannaskap och kan omfatta samtliga ämnesområden.