Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen beviljar stipendier för teoretiska eller praktiska utlandsstudier inom entreprenörskap och affärsmannaskap.

Vem kan söka?

  • Personer med avklarad lägst gymnasieutbildning som vid utländskt lärosäte eller annan organisation vill bedriva teoretiska eller praktiska studier omfattande minst ett läsår. I det fall utbildningen är längre än ett år ska ansökan omfatta hela studieperioden.
  • Personer som är engagerade i eget företagande eller organisation och vill förkovra sig inom entreprenörskap och affärsmannaskap genom specialstudier av något slag utomlands.

Stipendier för del av svensk kandidat- eller masterutbildning beviljas inte.

Stipendium beviljas inte heller för praktiktjänstgöring (t.ex. vid EU-kommissionen), för arbete med examensarbete eller för studieresor med studentgrupper. Stipendium beviljas heller inte för att studera kortare tid utomlands inom ramen för grundutbildningen vid svenskt universitet eller svensk högskola.

Stipendium kan inte sökas för redan påbörjade studier.

Ansökans utformning

För ansökan ska Stiftelsens ansökningsblankett användas. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

Instruktion ansökan 

En fullständig ansökan med bilagor ska skickas med e-post till epw [at] wfab [dot] se

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är den 20 april.

Beslut

Beslut avseende både beviljade och avslagna ansökningar meddelas sökanden i direkt anslutning till Stiftelsens styrelsesammanträde.

Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida i direkt anslutning till beslut vilket som huvudregel fattas inom tre månader efter ansökningstidens slut.