Rekvisition och rapportering

Rekvisition och rapportering

Utbetalning av beviljat stipendium sker efter skriftlig rekvisition och eventuell komplettering med examensbevis/antagningsbesked.

Hälften av stipendiet utbetalas i samband med utbildningens start, 40 procent efter halva studietiden och resterande 10 procent efter inlämnad skriftlig redogörelse över studierna. Vid samtliga tillfällen ska en rekvisitionsblankett fyllas i och sändas in till Stiftelsen. Blanketten återfinns under Blankettarkiv.

Rekvisitioner som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma, förutsatt av att rekvisitionen är korrekt.

Observera att diarienummer, vilket återfinns på det elektroniska mottagningsbeviset och beviljandebrevet, alltid ska anges på rekvisitionen.

Rapportering

Efter avslutade studier ska en skriftlig redogörelse sändas till Stiftelsen med studieresultat samt beskrivning av intryck och erfarenheter av studieinstitutionen.

I samband med redogörelsen erhålls de sista 10 procenten av stipendiet.

Uppföljning

Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag.

Blanketter

Blankettarkiv