Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen stödjer i huvudsak projekt inom idrotts- och kulturområdet.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten inom Sverige.

Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte. Aktiebolag eller privatpersoner kan inte söka.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för vårens ansökningar startar 1 mars. Sista ansökningsdag är 1 april.

Ansökningsperoden för höstens ansökningar startar 1 september. Sista ansökningsdag är 1 oktober.

E-ansökan

Stiftelsen tar endast emot elektroniska ansökningar

Till e-ansökan

I ansökan ska bl.a anges:

  • Huvudsökandes CV
  • Vad ansökan avser - kort beskrivning
  • En fullständig kostnadskalkyl
  • En projektbeskrivning inklusive tidplan
  • Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser)
  • Verksamhetschefs intygan

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.

Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.