Beviljade anslag 2017

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden

Beviljade anslag 2017

Under året beviljades 13 miljoner kronor i anslag till idrott- och kulturändamål.

Stiftelsen har sedan den instiftades beviljat anslag om drygt 120 miljoner kronor.