Beviljade anslag 2018

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden

Beviljade anslag 2018

Under året beviljades 12 miljoner kronor i anslag till välgörande-, idrotts- och kulturändamål.

Stiftelsen har sedan den grundades beviljat anslag om drygt 132 miljoner kronor, varv drygt 86 miljoner kronor de senaste tio åren.