Projektanslag 2017

Beviljade projektanslag 2017

Svenska Star for Life
Motivationslyft

Föreningen Forum för Elderly Care
Utveckling av projektet Queen Silvia Nursing Award                 

Stockholm 12
Etableringsfas social mötesplats - Stockholm 12                           

Mind
Expansion Självmordslinjen  

Stiftelsen Höj Rösten
Politikerskola  

Emigrantregistret Kinship Center i Karlstad
IT utrustning

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Stöd till akademiens bibliotek i Karlskrona    

Judiska Museet i Stockholm
Stöd till museet                              

Tyska församlingen Stockholm
Bidrag till restaurering och återuppbyggnad av kyrkans orgel från 1884

Kulturfyren      
Framtidskören - att höras och höra till             

Ideella föreningen Operainitiativet
Integrationsprojekt         

Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Barnföreställning i kulturarvet Drottningholms Slottsteater                                

IM Göteborg    
Move It – fritidsaktiviteter för nyanlända ungdomar i extra utsatthet               

Föreningen för Den Beridna Högvakten
Inköp av två hästar under 2017                                

Kodcentrum    
Lärarkodstugor - Introduktion till programmering och digitalt skapande för lärare              

Sweden-Japan Foundation        
Bidrag till bok om det svensk-japanska samarbetet inför firandet av 150 år av diplomatiska förbindelser 2018

Lunds universitet
Databas över gräv där du står- och forskningscirklar med arbetarhistorisk inriktning         

Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm              
Bidrag till dokumentärfilm om de svenska Koreaveteranerna

Anna Lindh Academy
Möjliggörande av idéburen sektors deltagande i Anna Lindh Academys ledarskapsutbildning med fokus på mänskliga rättigheter          

Sjövärnskårernas Riksförbund
Inköp till nationell pool av marin säkerhetsutrustning            

Föreningen Briggen Tre Kronor
Skolsegling Tall Ships Races 2017                       

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg
Program för allmänheten 2018

Riksförbundet DHB
Sommarläger 2018 för barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt deras familjer