Gratis läxhjälp i matte en framgångssaga

Den ideella föreningen Mattecentrum ordnar gratis läxhjälp i matematik för barn och ungdomar i mer än 25 svenska städer. Med stöd av Jacob Wallenbergs Stiftelse blir det nu möjligt att öppna nya räknestugor i Göteborgs förorter.

Ofta suckar elever över hur tråkigt och svårt det är med matematik i skolan, och det är lätt hänt att lektionerna bara glider förbi i grå tristess. Samtidigt kan goda kunskaper i matematik förändra livet och ge ungdomar möjligheten att nå sin fulla potential.

– Vi vill att man ska börja prata mer om matte i vardagen och är måna om att visa upp förebilder och att lyfta fram olika yrkesgrupper. Tänk på att framgångsrika företag som till exempel Skype och Spotify inte hade funnits utan drivande personer med goda kunskaper i matte, säger Karolina Lisslö, generalsekreterare i Mattecentrum sedan hösten 2014.

Matematik är ett grundläggande ämne inom en lång rad branscher: allt från bank och försäkring till exempelvis yrken som hantverkare, ingenjör, revisor eller app- och spelutvecklare, inte minst om man drömmer om att starta ett eget företag.

Verksamheten kom igång 2008

Den ideella föreningen Mattecentrum startade 2008 med målet att ge barn och ungdomar en ökad matematisk förståelse och att stimulera intresset för matematik. Föreningen driver gratis läxhjälp i öppna räknestugor i mer än 25 svenska städer och når varje vecka över 4 000 barn och ungdomar.

Dessutom erbjuds gratis mattehjälp på nätet via portalen Matteboken.se. Där finns bland annat videoinspelade lektioner, en lång rad övningsuppgifter och videolösningar till gamla högskoleprov och nationella prov. Sidan besöks av cirka 150 000 personer i månaden.

– Vi får hela tiden bekräftelse på att vi hjälper elever att nå sina mål. En kille som gick till en av de första räknestugorna 2008 räknade in hela gymnasiematten från A till E, pluggade vidare på universitetet och skriver nu på sin c-uppsats i ekonomi. ”Jag hade aldrig varit här om det inte vore för Mattecentrum”, säger han, berättar Karolina Lisslö.

Idén om mattehjälp sågades

Grundare av Mattecentrum är Johan Wendt, social entreprenör från Lund som hoppade av ingenjörsbanan för att förverkliga sin idé om gratis läxhjälp i matematik för alla. I början möttes konceptet av skepsis. En företagare kommenterade att det var ”den dummaste idé han någonsin hört”, vilket också har inspirerat till titeln på Johan Wendts bok som skildrar vad som idag ses som en framgångssaga.

De ursprungliga tvivlen har gradvis bleknat och Mattecentrum räknas idag som ett värdefullt komplement till skolans matematiklektioner. Arbetet bygger på ideella krafter, förklarar Karolina Lisslö.

– Verksamheten bygger dels på det ekonomiska stöd som vi får från stiftelser och sponsrande företag, dels på de volontärer som hjälper till som lärare i räknestugorna, som oftast är inrymda i lokaler som vi får låna av skolor och bibliotek.

Volontärerna utgörs främst av studenter från universitet och högskolor, yrkesverksamma ingenjörer och matematiker eller nyblivna pensionärer, exempelvis tidigare lärare.

– Alla volontärer intervjuas noggrant. Det gemensamma är att de gillar matte och är ämneskunniga. Däremot har de flesta ingen pedagogisk utbildning. Vi ger ut en handbok och hjälper dem med tips på hur man blir bättre på att förklara kring matematikuppgifterna.

En växande verksamhet

Behovet av läxhjälp är stort och Mattecentrum expanderar ständigt, både inom befintliga städer och till nya orter. Det ekonomiska stödet från Jacob Wallenbergs Stiftelse har gjort det möjligt att bygga ut antalet räknestugor i Göteborgs förorter. I ett första steg har en räknestuga öppnats i Frölunda och nu söks volontärer till Angered och Biskopsgården. Hälften av eleverna har invandrarbakgrund och satsningen främjar också integrationen i det svenska samhället.

– Våra vanligaste besökare är ambitiösa tjejer med invandrarbakgrund. Men vi välkomnar alla, både de som har svårigheter och de som redan är bra på matte och vill låta sig utmanas, säger Maya Pérez Aronsson, som är regionansvarig för Mattecentrum i Göteborg.

Svårigheten kan vara att nå de elever som har störst behov.

– Det är som med fysisk träning. De som tycker det är tråkigt att röra på sig drar sig för att motionera. Men när skeptikerna väl har börjat komma till räknestugorna så finner de att det är en skön studiemiljö. Även lärarna ser vår verksamhet som en resurs och ett extra stöd för deras elever. Det är positivt för eleverna att veta att det finns två timmar avsatt tid för extra läxhjälp efter skoltid, och de kan vara helt anonyma om de vill.

Nedringda inför högskoleprovet

Varje år sedan 2009 anordnar Mattecentrum konvent i form av storskaliga räknestugor i anslutning till de nationella proven i matematik. Även inför högskoleprovet genomförs speciella räknestugor, och intresset är så stort att arrangörerna har blivit nedringda av elever som vill ha en plats.

– Inför framtiden vill vi utveckla mattehjälpen på nätet. Drömmen är en helt interaktiv webbplats som gör att våra tjänster blir tillgängliga även för barn och ungdomar på mindre orter. Samtidigt vill vi växa i fler städer och fortsätta samarbetet med stiftelser och företag, säger Karolina Lisslö.

Text Nils Johan Tjärnlund
Bild Magnus Bergström