Teaterdrömmar får liv i unik satsning

August Strindberg och Lars Norén på teckenspråk. Det kan bli verklighet när en ny treårig skådespelarutbildning för döva startar i Stockholm hösten 2011. Målet är att utbilda en ny generation professionella skådespelare och bygga broar mellan hörande och icke-hörande inom teater, film och teve.

Förberedelserna för skådespelarprogrammet pågår för fullt vid den nya Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska Institutet och Teaterhögskolan) i de ljusa, rymliga lokalerna på Valhallavägen. Satsningen är unik i ordets verkliga mening, berättar samordnaren Christina Edenås.

– Utbildningen är oss veterligt den enda som fokuserar på att utbilda skådespelare. De som går här behöver inte ta några andra kurser.

Drama på teckenspråk finns sedan tidigare i Sverige, men lever i skuggan av den talade dramatiken. Redan 1977 etablerades Tyst teater inom Riksteatern, en professionell ensemble som främjar teckenspråket på scen och turnerar landet runt med föreställningar, workshops och seminarier. Och åren 1993–1996 genomgick tre studenter en skådespelarutbildning för döva på Teaterhögskolan. En av dem är skådespelaren och regissören Lars Otterstedt, som nu är en drivande kraft bakom det nya initiativet. 

– Det finns ett akut behov av en ny utbildning, och intresset är stort i hela Norden, berättar han.

Samma kurser

De döva studenterna kommer att följa samma kursplan som i det vanliga skådespelarprogrammet. Det handlar om ämnen som dans, rörelse, teatervetenskap, mask, devising och improvisation. Vissa moment är anpassade, till exempel utgår sång, och i stället tillkommer nya ämnen som teckenspråksgestaltning och översättning.

– Ett stort tema är hur man ska analysera och förstå de hörandes text. Teckenspråk på scen är fortfarande i en experimentell fas, mycket finns att utforska och det ger en fantastisk möjlighet för oss, förklarar Lars Otterstedt.

Svenska och utländska gästlärare kommer att anlitas, och studenterna får under fjärde terminen göra praktik hos en professionell teckenspråklig teaterensemble. Allt kröns med en slutproduktion på skolan.

– Vi vill  skapa broar mellan olika grupper, vidga arbetsmarknaden för döva skådespelare och öka samarbetet med hörande skådespelare. Vi hoppas också kunna stimulera till fler dramaproduktioner på teckenspråk inom film och teve. Den nya utbildningen med dess speciella krav, bland annat höga tolkkostnader, hade aldrig kunnat förverkligas utan det generösa stödet från Stiftelsen.

Utmanande klassiker

En utmaning är hur man ska gestalta klassisk dramatik på teckenspråk. Ännu finns ingen tradition av att översätta kända dramatiker som Shakespeare eller Strindberg, berättar Lars Otterstedt.

– Svårigheten kan vara att översätta det rika, vackra bildspråket som finns hos exempelvis Shakespeare. Vi utnyttjar teckenspråkets möjligheter och gör det så visuellt som möjligt, nästan filmiskt. Det ger publiken en annorlunda upplevelse.

Längs en mustigt rödfärgad vägg hänger en rad svartvita stilstudier på tidigare framgångsrika studenter: Helena Bergström, Lena Endre, Peter Stormare… Många unga med teaterdrömmar hoppas på en liknande framtid, men det är få som lyckas passera ens det första nålsögat.

– Till det vanliga programmet söker omkring 1 000 personer och mellan 10 och 14 blir antagna. Till vårt nya program på teckenspråk hoppas vi på 25 - 30 sökande till de 10 platserna, berättar Christina Edenås.