Stiftelsen

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden

Stiftelsen

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden

Jacob Wallenbergs Stiftelse tillkom 1960 genom en gåva av bankdirektör Jacob Wallenberg (1892-1980).

Anslag på sammanlagt 120 miljoner kronor

Under 2017 beviljades anslag på drygt 13 miljoner kronor. Sedan instiftandet har Stiftelsen beviljat anslag på över 120 miljoner kronor, varav nästan 54 miljoner under de senaste fem åren. Anslag ges främst till olika idrottsliga och kulturella ändamål.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.