Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden

Peder Wachtmeister

Ordförande

Andrea Gandet

Vice ordförande

Ingrid  Sundström

Verkställande ledamot

Göran Sandberg

Vice verkställande ledamot

Caroline Ankarcrona

Ledamot

Sven Strömqvist

Ledamot

Martina Wallenberg
Suppelant