Om konsten att lära sig ett nytt språk

Hon fördjupa sina studier kring vuxnas inlärning av nya språk.

Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott

Vill man förstå marknadens expansion redan under 1600- och 1700-talen så är det centralt att närmare studera kvinnors arbete.