Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomar.

Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Vem kan ansöka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning, de vetenskapliga akademierna och riksföreningar med en vetenskaplig inriktning.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. Bidrag beviljas inte heller för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendie-/forskarprogram.

Instruktion E-ansökan