Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framför allt inom humaniora och lärande. Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning, de vetenskapliga akademierna och riksföreningar med en vetenskaplig inriktning.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej.