Program för konstvetenskap och arkeologi

Stiftelsen utlyser ett program för forskning inom konstvetenskap och arkeologi med en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Behörig att söka är svenska lärosäten och andra institutioner vilka bedriver vetenskaplig forskning. Huvudsökande ska vara disputerad inom arkeologi, konstvetenskap eller annat kulturhistoriskt ämne med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material. Vidare ska huvudsökande ha fast anknytning till ett svenskt lärosäte.

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni.

Ansökans utformning

Till ansökan ska bifogas en projekt- och tidsplan, CV för huvud- och medsökanden (max 2 A4-sidor per person), intyg från rektor eller av rektor delegerad samt fullständig budget i enlighet med universitetens redovisningsmodell inkluderande finansiering från annat håll. Stiftelsen finaniserar projekt med en budget på upp till 2 miljoner kronor. Dessutom ska en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska bifogas som en separat bilaga i e-ansökan, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska alltså vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.