Utlysningar

Utlysningar

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Projekten skall vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Riktlinjer projektanslag 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 mars. Sista ansökningsdag är den 1 april.

Program för konstvetenskap och arkeologi

Stiftelsen utlyser ett program för forskning inom konstvetenskap och arkeologi med en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Riktlinjer program för konstvetenskap och arkeologi

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 maj. Sista ansökningsdag är den 1 juni.