Beviljade anslag 2017

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Beviljade anslag 2017

Drygt 112 miljoner kronor

Under 2017 beviljade Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond anslag om totalt 112,7 miljoner kronor till olika program och projekt.

Sedan Stiftelsens grundande har 1,3 miljarder kronor delats ut i form av projekt- och stipendieanslag, varav nästan 442 miljoner under de senaste fem åren

Stiftelsens profilområden är humaniora och lärande. Stiftelsen beviljar även mindre anslag inom programmet Barn- och ungdomsprojekt.

2016 beslutades om programmet ”Utbildning för ökad integration”, en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med bl.a. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Wallenbergstiftelserna

Under 2017 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.