Beviljade anslag 2018

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Beviljade anslag 2018

103 miljoner kronor

Under 2018 beviljade Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond anslag om totalt 103 miljoner kronor till olika program och projekt.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 1,4 miljarder kronor delats ut i form av projekt- och stipendieanslag, varav 471 miljoner under de senaste fem åren

Stiftelsen stödjer i huvudsak humaniora men många av Stiftelsens anslag riktar sig till lärande och till projekt med den yngre generationen som målgrupp.

Stiftelsen prioriterar projekt som omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media.

2016 beslutades om programmet ”Utbildning för ökad integration”, en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med bl.a. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Wallenbergstiftelserna

Under 2018 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.