Projektanslag 2018

Projektanslag 2018

Under 2018 har följande beviljats projektanslag:

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, anslag om 14 miljoner kronor för projektet “Junior Academy - Engineering Scholars of IVA”.

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet ”The cortical hierarchy of native phonological proficiency” (Betydelsen av hjärnbarkens hierarki för skicklighet i modersmålet).

Linköpings universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet ”Lästräning med digitala media för barn i träningsskola som använder AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)”. 

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet “THE LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and use of a new language using smartphone technology” (Vilket är bästa sättet att lära sig och utveckla ett nytt språk?).

Umeå universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “Banking Before Banks:  Networks, Behaviour and Strategies in Early Financial Markets” (Bankväsendet före bankerna).

Karolinska Institutet, 4,5 miljoner kronor för projektet “Visualization as support for learning anatomy and physiology - from novice to expert” (Visualisering som stöd för lärande inom anatomi och fysiologi – från nybörjare till utveckling av expertkunskap).

Stiftelsen Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet ”Kemi på Alfons Åbergs Kulturhus”.

Uppsala universitet, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet “The Unwanted Citizens: The Holocaust and the Aryanization of Jewish Property in Romania and the Independent State of Croatia (NDH), 1940-1945” (De oönskade medborgarna I förintelsen och ”ariseringen” av judisk egendom i Rumänien och den oberoende staten Kroatien).

Karolinska Institutet, anslag om 3,5 miljoner kronor för projektet “Healthy learning: Causal mechanisms and gene-environment interplay in positive health effects of active engagement in culture” (Hälsosamt lärande).

Sepsisfonden, anslag om 3 miljoner kronor för utbildning och ökad kännedom kring sepsis.

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, 3 miljoner kronor för utbildningsprojektet ”Flerdimensionellt E-bibliotek inom demensområdet”.

Uppsala universitet, anslag om 3 miljoner kronor för projektet “Only the Best and Brightest: Intelligence," Race, and Educational Policy in post-WWII US” (Endast de bästa och smartaste studie av utbildningspolicy efter andra världskriget i USA).

Forum for Elderly Care SCI, 2,9 miljoner kronor för utbildningsprojektet Dementia Forum X.

Svenska Matematikersamfundet, Wallenbergpriset i Matematik, 1,8 miljoner kronor.

Uppsala universitet, anslag om 1,7 miljoner kronor för projektet “Skedemosse - the Ritual Landscape and Early Medieval Horse-races in Scandinavia and beyond” (Studier av rituella hästkapplöpningar i Skandinavien och Nordvästeuropa och hur dessa har manifesterats rumsligt i landskapet).

Nationalmuseum, anslag om 1,7 miljoner kronor för projektet ”The matter of drawing. Copies and tracings in 18th-century architectural practice and design” (Studier av hur kopior använts i skapandeprocessen).

Stiftelsen Hippocampus, anslag om 1,5 miljoner kronor för projektet ”Hästunderstödd terapi, pedagogik och aktivitet för barn och unga”.

Gundua Foundation, 1 miljon kronor för projektet “Student & Women Education in Entrepreneurship in Kenya”.

Lunds universitet, anslag om 962 tusen kronor för projektet ”Sheep o'hoy: the zooarchaeology of sails production” (Med fokus på den skånska regionen belyses fårskötseln som en viktig beståndsdel i det sena järnålderssamhället).

Kulturen, anslag om 544 tusen kronor för projektet ”Yttertaken på kyrkorna i Lunds stift före ca 1850: material, teknik och betydelse”.