Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

Programmet utlyses tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och sökanden nomineras av respektive lärosäte. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljar efter utvärdering Scholars inom humaniora.

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik
Lunds universitet
Om konsten att lära sig ett nytt språk

Lotta Vikström, professor i historia
Umeå universitet
Att åldras med funktionsnedsättningar – förr, nu och i framtiden

Maria Ågren, professor i historia
Uppsala universitet
Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott