Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsens grundande

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva av bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960, gåvan utökades 1978 genom en donation av Malmviks Gård på Lovön utanför Stockholm. Jacob Wallenberg gav Stiftelsen namn efter sina föräldrar Marcus och Amalia Wallenberg.

Det ursprungliga donationsbeloppet var 442 000 kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag om drygt 1,3 miljarder kronor.

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg, var bankman och anställdes i Stockholms Enskilda Bank 1918, efter sjöofficersutbildning och examen vid Handelshögskolan i Stockholm. Han utnämndes till vice VD två år senare och var sedan VD i banken från 1927 till 1946 då han efterträddes av brodern Marcus Wallenberg. Därefter var Jacob Wallenberg ordförande i investmentbolagen Investor och Providentia fram till 1978, där han verkade som ordförande inom de många industriföretagen inom Wallenbergsfären. Jacob Wallenberg hade även internationellt inriktade uppdrag för den svenska regeringen och var i många år ordförande i Kungl. Svenska Segelsällskapet.