Styrelsen

Styrelsens ledamöter:

Peder Wachtmeister
Peder Wachtmeister
Ordförande
Andrea Gandet
Andrea Gandet
Vice ordförande
Ingrid Sundström
Verkställande ledamot
Göran Sandberg
Göran Sandberg
Vice verkställande ledamot
Caroline Ankarcrona
Caroline Ankarcrona
Ledamot
Sven Strömqvist
Sven Strömqvist
Ledamot

Martina Wallenberg
Suppleant