Utlysningar

Utlysningar

Forskning angående konsekvenser relaterade till autonoma system och AI

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, har gjort stora investeringar i forskning kring autonoma system och AI genom programmet WASP. Det råder ingen tvekan om att dessa tekniker kommer att få betydande konsekvenser för vårt samhälle. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse anser därför att det är viktigt att stödja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora som kan ge insikter om hur man kan hantera konsekvenser av de kommande tekniska förändringarna.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 3 mars. Sista ansökningsdag 1 april 2019
Riktlinjer

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten skall vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 3 mars. Sista ansökningsdag är den 1 april.
Riktlinjer projektanslag

Wallenberg Clinical Fellows

Forskartjänster till kliniskt verksamma läkare.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse utlyser ett forskarprogram som syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare anställda vid svenskt sjukhus eller inom den svenska primärvården.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag är den 1 juni.​
Riktlinjer Wallenberg Clinical Fellows