Beviljade anslag 2017

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2017

Drygt 186 miljoner kronor till svensk forskning

Under 2017 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 186,5 miljoner kronor.

Totalt har 20 projektanslag beviljats samt en Wallenberg Scholar, ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Dessutom har anslag till 3 Wallenberg Clinical Fellows beviljats, programmet som pågått under elva år har målet att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta unga kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet.

Stiftelsens profilområden är samhällsvetenskap, juridik samt program inom klinisk medicin.

Sedan Stiftelsens grundande har 2, 4 miljarder kronor beviljats i from av projekt, stipendieanslag och forskartjänster, varav nästan 838 miljoner under de senaste fem åren.

2016 beslutades om programmet ”Utbildning för ökad integration”, en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med bl.a. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Wallenbergstiftelserna

Under 2017 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt 2,2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.