Beviljade anslag 2018

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2018

198 miljoner kronor till svensk forskning

Under 2018 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 198 miljoner kronor. Stiftelsen beviljar i huvudsak anslag inom samhällsvetenskaperna.

Ett 20-tal forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna har beviljats anslag tillsammans med stöd till olika former av utbildning. Ett anslag till Wallenberg Clinical Fellows har beviljats, programmet som pågått under tolv år har målet att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta unga kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet.

2016 beslutades om programmet ”Utbildning för ökad integration”, en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med bl.a. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare  2,6 miljarder kronor beviljats i from av projekt, stipendieanslag och forskartjänster, varav 900 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2018 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.