Projektanslag 2018

Under 2018 har följande anslag beviljats till projekt samt till en Wallenberg Clinical Fellow:

Individanslag

Wallenberg Clinical Fellows

Programmets syfte är att stimulera svenska yngre läkares kliniska forskning. Programmet möjliggör att läkarna under 3 år kan ägna stor del av sin arbetstid åt medicinsk forskning. Under 2018 har en Wallenberg Clinical Fellow utsetts.

Projektanslag      

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, anslag om 25,6 miljoner kronor för projektet ”Kunskap i världsklass och Entreprenörskap för framtiden”.

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 16 miljoner kronor till utbytesprogrammet ”The Wallenberg International Fellows Program - Preparing Leaders for the new Global Business Environment”.

Tekniska Museet, anslag om 15 miljoner kronor för projektet “Wisdome” (interaktiv, digital lär- och testmiljö för vetenskapskommunikation).

Swedish House of Finance, anslag om 12 miljoner kronor för projektet “A National Financial Research Data Center in Sweden” (Databaser i finansiell ekonomi).

Umeå universitet, anslag om 9,5 miljoner kronor för projektet “Artificial Intelligence – Destroyer or enabler of democracy and self-determination?” (Hur skapas etisk medvetenhet kring AI).

Stiftelsen Brilliant Minds, anslag om 9 miljoner kronor för ledarskapssymposier under tre år.                                                                                                                                                                            

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, anslag om 7 miljoner kronor till ”Prins Daniels Fellowship "Stöd till entreprenörskap hos unga personer".

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 6,9 miljoner kronor för projektet ”On the Economic Consequences of a Shrinking Stock Market” (Påverkas samhällsekonomin av en krympande marknad).

Stockholms universitet, anslag om 6,6 miljoner kronor för projektet “Understanding production and perception of multimodal emotion expressions using machine learning method” (Med psykologi och AI byggs databas över känslouttryck).

Stockholms universitet, anslag om 5,8 miljoner kronor för projektet “The Cold War in the past and present: Constructing a Swedish military heritage” (Kulturarvet efter kalla kriget – kråga om urval och tolkningar).

Lunds universitet, anslag om 5,1 miljoner kronor för projektet “Digital Diplomacy in a Turbulent Global World” (Sociala medier – en ny arena för diplomatin).

Lunds universitet, anslag om 5,1 miljoner kronor för projektet “The #metoo momentum and its aftermath: digital justice seeking and societal and legal responses” (En analys av rättvisebegreppet i #metoo rörelsen).

Lunds universitet, anslag om 4,7 miljoner kronor för projektet “How will different forwardlooking distributions of responsibility affect the long-term development of Artificial Intelligence?” (Dagens ansvarsfördelning styr morgondagens utveckling av AI).

Uppsala universitet, anslag om 4,2 miljoner kronor för projektet “Democratic Self-Defense: The Social Model” (Social jämlikhet till försvar för demokratin).

Ratio - forskningsinstitut, anslag om 4,1 miljoner kronor för projektet “Digitization and opportunity creation—A historical analysis of the genesis of the Stockholm Stock Exchange” (Fallstudie ska kasta ljus över finansteknologins utmaningar).

The European Institute for Japanese Studies (EIJS), anslag om 4 miljoner kronor för projektet “Trade with Distant Partners: EU:s Free Trade Agreements with East-Asia, Impact on Trade and Investments” Analyserar effekterna av frihandel med avlägsna länder).

Uppsala universitet, anslag om 3,9 miljoner kronor för projektet “What are they fighting for? Conflict Issues and the Resolution of Civil Wars” (Mer kunskap om tvisterna bakom inbördeskrig ska ge ökad chans till lösningar).

Jönköping International Business School, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “Ageing and entrepreneurship” (En studie av äldres företagande – hur, om, varför?).

Sweden-Japan Foundation, stipendieprogram med anledning av 150-årsjubileet av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Japan, 3,8 miljoner kronor

Göteborgs universitet, anslag om 3,7 miljoner kronor för projektet “Optimizing human computation using a game with a purpose” (Medborgarforskning ska bidra till bättre människa – maskin – system).

Jönköping International Business School, anslag om 3,6 miljoner kronor för projektet “Reaping the benefits of digitalization for stakeholder management: Making open stakeholder management work” (Samspelet mellan företag och intressenter via sociala medier).

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 3,5 miljoner kronor för projektet ”Systematisk kvantifiering av biografiska data över entreprenörer och deras företag” (Databas över förmögna entreprenörer öppnar för ny forskning). 

Kungl. Krigsvetenskapsakademien, anslag om 2 miljoner kronor för projektet ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)”.

Nobelstiftelsen, utbildningsprogram boken ”Factfulness till alla tredjeårsgymnasister i Sverige under hösten 2018”, 1,5 miljoner kronor.