Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

Programmet utlyses tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och sökanden nomineras av respektive lärosäte. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljar efter utvärdering Scholars inom samhällsvetenskaperna.

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi
Lunds universitet
Forskar om människors fåfänga

Per Krusell, professor i nationalekonomi
Stockholms universitet
Klimatförändringar påverkar länders ekonomier olika

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi
Handelshögskolan i Stockholm
Påverkas samhällsekonomin av en krympande aktiemarknad?

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
Göteborgs universitet
Korruption leder till sämre hälsa